Φυσικό Αέριο

Το Φυσικό Αέριο είναι μια νέα πηγή ενέργειας πού στη χώρα μας χρησιμοποιείτε τα τελευταία χρόνια ,τα πλεονεκτήματα του απέναντι στις υπόλοιπες πηγές ενέργειας είναι το χαμηλό του κόστος η ευκολία χρήσης του και η φιλικότητα του προς το περιβάλλον.

Το κόστος χρήσης του, έναντι στις  άλλες πηγές ενέργειας τους τελευταίους μήνες δεν είναι σταθερό όπως ήταν (από το πετρέλαιο +- 40% περίπου στη θέρμανση – 60% στο ζεστό νερό χρήσης – 60% στη μαγειρική) αλλά διαφέρει ποικιλοτρόπως  λόγω των διεθνών εξελίξεων.  

Οι χρήσεις του Φυσικού Αερίου στον οικιακό τομέα είναι οι εξής: – κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας – αυτόνομη θέρμανση διαμερίσματος – παροχή ζεστού νερού χρήσης – μαγείρεμα – κλιματισμός.

Τα οφέλη του καταναλωτή από τη χρήση του Φυσικού Αερίου είναι τα παρακάτω: – ευκολία στη χρήση λόγω της παροχής του από δίκτυο (δεν χρειάζεται δεξαμενή) άρα έχουμε και εξοικονόμηση χώρου. – σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί επίτοιχος λέβητας δεν χρειάζεται χώρος για λεβητοστάσιο. – παίρνουμε ζεστό νερό ανοίγοντας απλώς την βρύση μας . – έχουμε χαμηλό κόστος συντήρησης όλων των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

Οι εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου πρέπει απαραίτητα να κατασκευάζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με την κατάλληλη άδεια (άδεια τεχνίτη υδραυλικού 3ης τάξης και καύσιμων αερίων) – κανονισμός εγκατάστασης πίεσης λειτουργείας ως 1 bar. Φ.Ε.Κ. 963/15/6/2003.