Θέρμανση & Ενεργειακά τζάκια

 

Αναλαμβάνουμε :

Εγκαταστάσεις θέρμανσης σε νεόδμητα ή υφιστάμενα κτίρια.

Κεντρικές θερμάνσεις – αυτονομίες – ατομικές μονάδες.

Τοποθέτηση μονοσωληνίου ή δισώληνιου δικτύου.

Έλεγχος των εγκαταστάσεων σας και συντήρηση αυτών.

Αντικατάσταση κάθε προβληματικού-αναλώσιμου εξαρτήματος (αυτόματους πλήρωσης, βαλβίδες ασφάλειας, ανόδειο, κ.λπ.)

Αντικατάσταση λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, δοχείου διαστολής.

Αντικατάσταση παλαιών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ (φέτες) με σώματα PANEL.

Τοποθέτηση διακοσμητικών θερμαντικών σωμάτων.

Αλλαγή της καμινάδας με νέου τύπου διπλού τοιχώματος.

Αντικατάσταση δεξαμενής πετρελαίου.

Τοποθέτηση μετρητών στάθμης πετρελαίου.

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων .

Αυτοψία σε κάθε πρόβλημα των εγκαταστάσεων σας δίνοντας άμεση και αξιόπιστη λύση.

Τοποθέτηση ενεργειακών τζακιών — ενεργειακές εστίες καλοριφέρ (τζάκι καλοριφέρ), λέβητες–σόμπες pellet